Σύστημα καθαρισμού χαλιών

Ως αποτέλεσμα της μεγάλης εμπειρίας της, το Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης της RCM δημιούργησε το σύστημα καθαρισμού χαλιών. Είναι ένα σύστημα καθαρισμού (Carpet Sweeping System) ή πλύσης (Carper Scrubing System) που δείχνει τέλεια την εκμετάλλευση όλων των δυνατοτήτων ενός Scrubber και ενός Sweeper κατά τον καθαρισμό μεγάλων επιφανειών χαλιού, επιτρέποντας την άμεση πρακτικότητα χωρίς κανένα κίνδυνο.
Η MEGA, με τη συνδυασμένη δράση των πολύ μικρών ινών και ενός ειδικού απορρυπαντικού, πλένει την επίμονη βρωμιά, αφήνοντας ένα ξηρό χαλί. Το MEGA μπορεί εύκολα να μετασχηματιστεί σε ένα στεγνωτήριο για καθαρισμό δαπέδων.
Η ALFA, στην έκδοση Carpet, σαρώνει τη σκόνη και τα ογκώδη απόβλητα.
Το SLALOM σκουπίζει γρήγορα τις μεγάλες επιφάνειες χαλιών.

 • Περιοχές από 1000 μέχρι 3500 τ.μ

 • Πλάτος καθαρισμού 500, 530, 600 και 730 mm

 • Δοχείο διαλύματος 60 l

 • Ένας δίσκος βουρτσών

 • Ισχύς: 24V

 • Περιοχές έως 1000 τ.μ

 • Πλάτος καθαρισμού 700 mm

 • Χωρητικότητα δοχείου 43 l

 • Ισχύς: μπαταρία 12 V ή βενζινοκινητήρας

 • Έλξη: έξυπνη έλξη (ημιαυτόματη)

 • Περιοχές από 2000 μέχρι 3500 τ.μ

 • Πλάτος Καθαρισμού  1100 mm

 • Χωρητικότητα δοχείου 50 l

 • Φιλτράρισμα επιφάνειας 3 τ.μ

 • Ισχύς: μπαταρία 24V